Lepitus oma looga

Suguvõsaga sõbraks

Vihapidamisel võivad olla pikad juured, mis ulatuvad mitme põlvkonna taha. Üks inimese põhivajadustest on leida lahendus emotsionaalsetele konfliktidele. Tõrjutud tunded tekitavad ängistust ja teevad olemise pingeliseks. Lahendamata asjad tekitavad stressi. Suguvõsas esineva vihapidamise põhjuseks võivad olla haavatud tunded. Kuhjunud tunded tekitavad jäise õhkkonna. Äärmisel juhul katkestatakse suhted. Teine suguvõsas esinev käitumismuster võib olla ebaõiglane kohtlemine, tõrjumine, hülgamised, raskus teiste piire austada, saladused ja takerdumine. Inimestena saame neist kõigist mõjutatud. Seetõttu on oluline avastada, millised on suguvõsa nähtamatud käitumismudelid, mida põlvkonnalt teisele edasi antakse ja mis märkamatult kõiki suguvõsa liikmeid mõjutavad.

1. Milline roll oli Sinu suguvõsas naistel?
2. Kes on olnud peres juht?
3. Kuidas peres raskused võideti?
4. Kas peres kannustati, aktsepteeriti, julgustati?
5. Kas perel oli kontakte kodust väljapoole?
6. Mis alal inimesed töötasid?
7. Milline on olnud pere suhtumine töösse?
8. Milline on olnud erinevate inimeste suhe usuga?
9. Kes on olnud kellega lähedane?
10. Kes veetis kellega aega?
11. Millistes suhetes on olnud viha ja tõrjumist?
12. Kas oli ka katkenud inimsuhteid?
13. Kelle vahel on usalduslik ja armastav suhe?
14. Kas inimsuhetest leidub kadedust, ettevaatlikkust, sõltuvust või sümbioosi suhe?
15. Kas mõni pereliige jäi tähelepanuta, mida ta oleks vajanud?