Lepitus oma looga

Inimese vajadused


Lapse kasvukeskkonnast sõltub, kas ta vajadusi võetakse kuulda ja kas neist saab turvalise kasvu teekond või mitte. Põhivajaduste teadmine ja nende täitmise mõistmine aitab inimesel iseend mõista.

Need on:

  • Füüsilised vajadused (toit, õhk, puhtus, soojus, tervise eest hoolitsemine jne.)
  • Turvalisuse vajadus (tugevaim hingelises mõttes)
  • Sotsiaalsuse vajadus (inimesest sünnib isik sotsiaalses läbikäimises teistega)
  • Hinnatud olemise vajadus (olla nähtud ja kuuldud)
  • Eneseteostuse vajadus (annete, võimete ja kogu muu potentsiaali kasutamine)

Sisemise valu juured võivad viia elu alguses kogetud täitmata vajadusteni. Sageli elab ka füüsilise heaolu keskelgi palju õnnetuid inimesi. Kui valu juur on leitud, saab sellele ravimi leida. Kuigi minevikus midagi muuta ei saa, on sellele võimalik leida lahendus tänapäevases arusaamises. Jumalal võib siin olla eriline koht nii, et ka täitmata jäänud põhivajadused saavad tervendatud.

1. Kuidas on inimese põhivajadused sinu lapsepõlves täidetud saanud?
2. Kuidas on sinu põhivajadused nooruses täidetud saanud?
3. Kuidas on need saanud täidetud täiskasvanueas?
4. Milliste vajaduste puhul tunned valu seetõttu, et nende täitmises on puudujääke?
5. Kuidas on Jumal saanud Sinu tunnustamise ja väärtustamise vajadust täita?