Lepitus oma looga

Omanäoline elu

Vahel on kontakt oma vajaduste, tahte ja soovidega jäänud juba lapsepõlves väga hapraks. On tulnud muganduda ümbruskonna soovidega ja ruumi iseenda olemuse tugevnemisele ei ole jäänud. Sageli juhivad inimeste tegutsemist teadvustatud või teadvustamata otsused või vanded või sisemised tõotused?, mille kohaselt nad toimivad, isegi kui see neid endid lõppeks kahjustab. Mõned sisemised vanded sünnivad elus kogetud pettumuste tulemusena ja viivad inimest üha kaugemale sellest, kelleks ta tegelikult on loodud ja mõeldud. Kui inimene kogeb ebamugavust või võõristust oma elu suhtes ja kehv enesetunne aina kasvab, võib olla aeg küsida, kas on kunagi antud sisemisi vandeid või tehtud sõnatuid otsuseid, mis elu. Nendest sisemistest tõotustest või vannetest tuleb vabaneda kui ahelatest, et oleks võimalik elada päris oma elu. Siinkohal võib abi leida palvest, mille kaudu Jumal võib inimest neist ahelatest vabastada. Tõega silmitsi seismine on esimene samm vabanemise teel.

1. Kes ma olen?
2. Kas selline mu elu siis ongi?
3. Kas ma elan sellist elu, mida tahtsin?
4. Kelle ootusi ma täidan?
5. Kelle jaoks püüan kõlvata või piisav olla?

Rahulolematus käesoleva olukorraga võib olla märk sellest, et inimene on leidmas seda, mille jaoks ta on loodud. Siinkohal on sobilik endalt küsida:

1. Mida ma hommikul ärgates eriliselt ootan?
2. Mis äratab minus innustuse ja entusiasmi?
3. Kas ma elan sellist elu, mida tahan elada?
4. Mida teeksin, kui mul oleks vaid üks aasta jäänud elada?
5. Mida muudaksin oma elus, kui mul oleks nii palju raha, et ma ei peaks tööl käima raha teenimise pärast?
6. Millise kolme asja üle oma elus olen kõige uhkem?
7. Milles olen tubli ja osav?
8. Mida teen meelsasti? Millised tegevused meeldivad mulle eriliselt?
9. Mida me maailm enim vajab?
10. Keda süüdistan selles, et unistused õnnelikust elust ei täitunud?


Tuleviku esimene päev on täna. Ka muutus võib alguse saada just täna. Ustav olemine tähendab muuhulgas seda, et inimene loobub vähem olulisest selleks, et olulisimale ruumi teha. Tänapäeva maailmas on tüüpiline ahnitseda elu ja selle pakutud võimaluste järele, et mitte ühestki väärt kogemusest ilma jääda. Seetõttu eeldab loobumine ka ahnuse piiritlemist. Kõige kehvem, mis inimesega võib juhtuda, on see, et ta elu lõpus tajub, mis või kes oleks temast võinud saada. Kui inimene on leidnud tee lepituseni iseendaga, siis ei ole enam vahet, mida teised mõtlevad või kuidas teised elavad.

1. Kas Sa tunned end iseenda elus koduselt?
2. Kas tunned, et oled andnud sisemisi tõotusi/vandeid, mis Su elu kahjustavad?
3. Mida on need Su elus põhjustanud?
4. Kas Sa teed seda, mida tahaksid teha?
5. Kelle ootusi Sa täidad?
6. Mis on Sind aidanud elada Sinu-näolist elu?
7. Kui rahulolev Sa oled oma eluga käesoleval hetkel skaalal 0 – 100% ?
8. Kuidas plaanid rahulolematusega toime tulla?
9. Milline on esimene samm selles suunas, mis viib Sind omanäolise elu elamiseni?