Lepitus oma looga

Milline Sa oled?

Täiskasvanu minapilt tuleneb suures osas lapsepõlvest. Inimestena on meil iseenda kohta uskumusi, mis on elukogemuste kaudu tekkinud. Need mõjutavad seda, kuidas me elame, iseendasse suhtume ja endale head lubame. Inimajusse joonistub arusaam iseendast ning saab sageli kinnistunud arusaamaks iseendast, mis püsib ka siis, kui lapsepõlve olukorrad on juba teiseks muutunud. Viltune minapilt teeb elu raskeks. Et jõuda lepituseni iseendaga on oluline ära tunda viltuse minapildi koostisosad ning leida nende asemele realistlik pilt iseendast. Kõigepealt tuleks leida uskumus iseendast ja seejärel leida üles need sündmused, millest minapilti õõnestav uskumus on alguse saanud ja mille kaudu see on tugevnenud.

1. Kirjelda kümne sõnaga, milline Sa oled?
2. Kust on pärit Sinu minapildi koostisosad?
3. Kui Sa ausalt järele mõtled, kui suures ulatuses on iga väide tõde praegusel hetkel?
4. Milliseid moonutatud/väärastunud uskumusi on Sul iseenda kohta praegusel hetkel?
5. Milliseid väärastunud uskumusi on Sul õnnestunud uute uskumustega asendada?
6. Kas võtad omaks mõne järgnevatest uskumustest:

  • Olen väärtusetu
  • Ma ei ole oluline
  • Olen lootusetu
  • Olen ebaõnnestunud
  • Ei ole võimalik, et ma kellelegi meeldin
  • Ma pean olema kukupai

 

Lisaülesanded:

1. Vali välja mõni praeguse hetke uskumustest, mis Sul iseenda kohta on. Kaardista ja mõtle, mis on selle uskumuse Sinu lapsepõlves esile kutsunud ja nooruses veelgi tugevdanud, samuti noore täiskasvanu eas ja täiskasvanueas.
2. Mõtle seejärel, millised sündmused või tõsiasjad näitavad, et see uskumus ei ole olnud sajaprotsendiliselt tõde lapsepõlves, nooruses, noores täiskasvanueas ega täiskasvanueas?
3. Millise uue uskumuse määraksid vana asemele?
4. Vaata iseend läbi Jumala silmade. Millisena Tema Sind näeb?
5. Millisena nägi Ta Sind siis, kui see väär uskumus sündis ja seda tugevdati/kinnitati?