Lepitus oma looga

Lepitus kui teekond rahuni

Igal inimesel on võimalus leida rahu. Rahu iseenda ja teistega on suuresti seotud rahuga, mida inimene kogeb laiemas elukontekstis. Suhte loomine Loojaga on olulisim rahu leidmise eeldus. See tagab inimesele igakülgse andestuse ja vabastamise süüdistustest ning süütundest, mis on võib-olla kogu elu hinge vaevanud. Samuti toob suhte korrastamine Loojaga inimese hinge lepituse tema endaga. Küllap süüdistavad inimest enim just tema enda eksisammud, mida vahel on raske andestada ka siis, kui keegi teine enam ei süüdista. Looja lõpetab süüdistamise hetkel, mil inimene oma eksisamme iseendale ja Jumalale tunnistab. Neid ei ole enam, on kirjas pühakirjas. Selline kahemõõtelise lepituse leidmine ja kergendustunde kogemine loob inimese ellu ruumi ja ka sisemise vajaduse jõuda lepituseni kaasinimestega – nii nendega, kelle vastu inimene ise on eksinud, kui ka nendega, kes on tema vastu eksinud. Lepitus taastab suhteid või annab rahu vajadusel distantsi hoida.

Selleks, et kolmemõõtelise lepituseni liikuda, on sageli vaja tuge. Üksinda sammudes võib lepitusteekond vahel katkeda või olla raskem, kui muidu. Siinkohal on hea, kui inimene leiab endale mõne usaldusisiku, kelleks võib olla hingehoidja, terapeut, pastor või hea sõber, kes teekonna sisu ja eesmärki mõistab ning on võimeline kaasteeliseks olema selle sügavamas mõttes.

Olulisim ongi teada, et lepitus on samaaegselt nii vajalik kui ka võimalik. Selle tulemuseks on elu, milles on rohkesti kõike seda, mida iga inimene sügaval sisimas igatseb – andestus, leppimine, armastus, aktsepteerimine, rahu sõlmimine vaenujalal olijatega ja uue elu jaoks ruumi tegemine. Kõik lepituse mõõted on juba valmis ja ootel. Edasine sõltub inimese tahtest ja valikust.

1. Miks on lepitust keeruline vastu võtta?
2. Kuidas on Sinu teekond lepituseni Jumalaga tänaseni välja näinud?
3. Mille eest täna Jumalat tänad?
4. Kas oled kogenud või sooviksid kogeda rahu, mida üksnes Jumal võib anda?
5. Milline on Sinu viis kogeda Jumala lähedust?
6. Kuidas vastaksid, kui Sul tuleks elu mõte sõnastada?
7. Kuidas edasi – kas valid jääda valu, virisemise ja leina sisse või pöörduda Jumala poole abi saamiseks?
8. Mis võiks olla järgmine samm, mis Sind igakülgse lepituse poole viiks?