Lepitus oma looga

Enesehinnang

Enesehinnang on põhiomadus, mis mõjutab väga palju seda, milliseks inimese elu kujuneb. Küsimus on iseenda tundmises, väärtustamises ja aktsepteerimises. Kui inimesel on hea enesehinnang, on ta vaba kasutama kogu oma potentsiaali ega pea pidevalt oma piisavuse üle mõtisklema. Kehva enesehinnanguga inimene tegutseb sageli allapoole oma võimeid, sest ei julge ebaõnnestumise kartuses teatud samme astuda. Kui enesehinnang on korras, usaldab inimene seda, et ta on aktsepteeritud. Tüüpiline nõrga enesehinnangu tunnus on kriitilisus iseenda ja teiste suhtes. Enesehinnang on inimese võime end usaldada, end hinnata ja näha oma elu ainulaadse ja olulisena. Eneseusaldus sünnib piisavalt paljudest õnnestumise kogemustest. Kui inimene on kogenud, et teda armastatakse, siis meeldib ta ka iseendale.
Selle armastuse kogemuse, mis ehk lapsepõlves on puudulikuks jäänud, võib korvata Jumala armastus. Selle kaudu võib avastada oma väärtuse inimesena, kelle Jumal on loonud ja lunastanud. Siis ei ole enesehinnangu aluseks enam mitte see, mida teised on öelnud, minevikukogemused või nimetamised, vaid Jumala mõtted inimese suhtes. Sa oled liiga väärtuslik inimene, et olla kehva enesetunde augus. Sinus on materjali palju enamaks!

1. Anna oma enesehinnangule hinne skaalal 0 – 100. Mis see praegusel hetkel oleks? Mis on olnud see kõige paremal ja halvemal ajal?
2. Millised Sinu elu seigad on Sinule antud enesehinnangut tugevdanud?
3. Millised seigad kujunenud enesehinnangu puhul on jätnud enesetunde hapraks?
4. Kuidas väljendasid Sinu vanemad Sulle, et nad Sind armastavad?
5. Milline on olnud isa mõju Sinu enesehinnangule?
6. Mil viisil oled üritanud heakskiitu ära teenida?
7. Millega oled püüdnud oma kehva enesehinnangut kohendada?
8. Mida Sinu jaoks tähendab see, et oled Jumala jaoks hindamatu väärtusega?
9. Kuidas Sinu jaoks kõlab mõte selle kohta, et Sinu elu on ainulaadne ja oluline?
10. Kui oled lugenud Piiblit, siis milline tekst on olnud Sinu jaoks oluline, kui mõtled iseenda väärtusele?
11. Milliseid eesmärke võiksid iseendale seada selleks, et saaksid juurde julgustavaid õnnestumise kogemusi?
12. Mida võiksid teha oma lähedaste enesehinnangu tugevdamiseks? Mõtle eriliselt neile, kes on Sinu jaoks olulised.