Elu kui raamat

USA psühholoog Dan P. McAdams on välja töötanud mudeli, mille abil süsteemselt oma elu kaardistada ja selle erinevaid perioode läbi mõelda. Käesolevat mudelit on kasutanud mitmed teised autorid oma töödes. Siin on mudel ära toodud tervikmahus.

Varu kõigepealt aega, et saaksid rahulikult oma elule tagasi mõelda. Oluline on, et võiksid küsimustele kirjalikult vastata. Nii saavad vastused sügavamad ja kasu elu loo vaatlemisest suurem.

Kui mõni küsimus toob esile valu või ebameeldivaid tundeid, võta ühendust hea sõbra, hingehoidja, pastori või terapeudiga. Teise inimese toel on valusat teekonda turvalisem läbida. Kui selles on palju rõõmu, jaga seda teistega!

1. Peatükid

 • Kujuta ette, et Su elu on raamat – peatükkidega novell. Millised oleksid selle peatükid?
 • Jaga oma elu lugu peamisteks peatükkideks ning lisa igale neist pealkiri ja lühikokkuvõte.
 • Kirjelda, mis täpselt tähistab selle peatüki lõppu ja järgmise algust.

2. Võtmestseenid

 • Pööra erilist tähelepanu hetkedele või episoodidele, mis torkavad silma kui eriliselt meeldejäävad või olulised Sinu elu loos.
 • Iga stseeni puhul kirjelda detailselt:
  – mis juhtus?
  – kes oli kohal?
  – mida Sa selle stseeni vältel mõtlesid või tundsid
  – millist tähtsust usud, et see stseen omab kogu Sinu elu loo kontekstis?
 • Miks Sa arvad, et valisid kirjeldada just seda stseeni?
 • Mida võiks see stseen öelda selle kohta, kes Sa oled?
 • Iga stseeni puhul hea küsida endalt, kuidas see vastab küsimusele „Kas ma olen?“ ja „Kuidas minust sai see, kes olen?“

3. Kõrgpunkt

4. Madalpunkt

5. Pöördepunkt

6. Positiivne lapsepõlvemälestus

7. Negatiivne lapsepõlvemälestus

8. Ere teismeliseea mälestus

9. Ere täiskasvanuea mälestus

10. Mõni teine oluline mälestus

11. Elu väljakutse

 • Leia üles ja sõnasta kõige olulisem võitlus või konflikt, millega oled oma elus silmitsi seisnud
 • Kirjelda seda lähemalt – kuidas see Su ellu tuli ning kuidas oled püüdnud sellega tegeleda või hakkama saada?

12. Tuleviku käsikiri

 • Milline näeb välja Sinu elu loo järgmine peatükk?
 • Kuidas Sa soovid nende eesmärkide teostumiseni jõuda?

13. Ideoloogiline maastik

 • Uuri siin oma kõige olulisemaid uskumusi ja väärtusi elu ja maailma kohta
 • Kõigepealt kirjelda neid religioosseid ja/või eetilisi väärtusi ja uskumusi, mida pead oma elu kontekstis oluliseks.
  – Kuidas on need väärtused ja uskumused Sinu elus välja kujunenud?
 • Järgnevaks mõtle uskumustele ja väärtustele, mis puudutavad poliitikat ja/või sotsiaalseid suhteid.
  – Kirjelda neid väärtuseid ja uskumusi ja seda, kuidas need said Sinu osaks
 • Lõppeks mõtle sellele, mis on Sinu elu kõige olulisem väärtus? Miks?

14. Religioosne/Uskumuslik väärtus

15. Poliitiline väärtus

16. Kõige olulisem väärtus

17. Elu teema

 • Kas sa näed või tajud mõnd teemat või motiivi, mis läheb läbi kogu Sinu elu?
 • Mis see võiks olla?

Järgmine – Oma loo kaardistamine